s

De Zwanenburcht in Kleve

Al van verre wijst de imposante Schwanenburg de weg naar Kleve.
  • Schwanenburg mit Kirschblueten
  • Arkaden am Spiegelturm
  • Schwanenburg bei Nacht
  • Stauferklo
  • winterliche Schwanenburg

De op 7 oktober 1439 ingestortte Zwanenburcht staat waarschijnlijk al sinds 300 voor Christus op deze plek. Ceasar liet hem destijds bouwen. Dit blijkt tenminste uit een inscriptie in een zandstenen plaquette boven de ingang van de Zwanenburcht, die hertog Adolf na de wederopbouw van de toren liet aanbrengen. Het is aannemelijk dat zich hier, op deze plek hoog boven de Rijn, halverwege tussen Xanten en Nijmegen, al in de Romeinse tijd een militaire basis bevond. Bewijs hiervoor ontbreekt echter.

De in 1170 gebouwde Ridderzaal is in 1771 ingestort. Op deze plek bevindt zich nu de met lindebomen omzoomde parkeerplaats in de buitenste kasteeltuin. Resten van de rijkelijk versierde zaal zijn in de portalen van de binnenplaats van de burcht verwerkt, en nu nog te bekijken. Ook ontstond in de 12e eeuw bij de toenmalige kasteelmuur een toiletgebouw met twee toiletten (met waterspoeling!), die in de 15e eeuw werd geïntegreerd in de bouw van de spiegeltoren. Dit 'Stauferklo' kan tijdens rondleidingen worden bezichtigd.

Anna van Kleef

Het verhaal van Anna van Kleef, die met koning Hendrik VIII van Engeland getrouwd was, is bekend tot ver over de grenzen van Kleef. Zijn hofschilder Hans Holbein maakte een portret van Anna, waarop ze hem zo liefdevol aankijkt, dat hij in september 1539 de trouwacte ondertekende. Toen de koning Anna voor de eerste keer zag in januari 1540, was hij zeer teleurgesteld over haar verschijning. Het huwelijk werd formeel gesloten, maar na een half jaar, op verzoek van Hendrik VIII, alweer ontbonden. Als 'zuster' van de koning genoot Anna evenwel veel aanzien en woonde tot haar dood in juli 1557 in Engeland.

Over graven, hertogen en stadhouders

Het is zeer waarschijnlijk dat rond 1020 vorst Rutger van Vlaanderen door keizer Hendrik II tot graaf van Kleef werd benoemd. Hij geldt als stamvader van de graven van Kleef. Hierna volgden een reeks graven, waarvan er acht de naam Dietrich of Derik droegen. In 1417 kreeg graaf Adolf II de titel van hertog, en was van nu af aan hertog Adolf I. Zijn zoon Johan I liet de sage over de zwanenridder in een kroniek noteren. Als gevolg van een doelbewuste huwelijkspolitiek werd het verenigde hertogdom Kleef-Jülich-Berg in de 16e eeuw een aanzienlijk machtscentrum in Europa. De laatste hertog, Johan Willem, stierf in 1609 zonder nakomelingen. Er ontstond een Jülisch-Kleefse strijd over de erfopvolging, en het hertogdom Kleef werd door Brandenburg ingenomen. In 1663 liet de stadhouder van de grote keurvorst Johan Maurits van Nassau-Siegen de burcht door de Nederlandse architect Pieter Post verbouwen in Nederlandse barokstijl. In het midden van de 18e eeuw kreeg het gebouw door instorting en sloop zijn huidige omvang. Vanaf die tijd bevonden zich in de burcht de gerechtsgebouwen, nu is hier het Amts- en Landgericht Kleef gevestigd.

De Lohengrin sage

Meer dan duizend jaar geleden zat de edele Beatrix verdrietig in haar burcht. Ze was wanhopig, aangezien haar vader was overleden en er werd verwacht, dat ze een man kreeg. Op een mooie dag werd ze naar de voet van de berg waarop de burcht stond, geroepen, waar ze iets bijzonders zag: op de Rijn -nu de rivier 'Kermisdahl' - kwam een zwaan aanzwemmen, met een gouden ketting om de hals waaraan ze een bootje voorttrok. In het bootje stond een prachtige ridder. Toen de zwaan bij de oever aankwam, wenste hij met Beatrix te spreken. Hij zei dat hij gekomen was om haar land te verdedigen en haar vijanden te verslaan. Na korte tijd werd Beatrix verliefd op de zwanenridder en vroeg hem, of hij haar man wilde worden. Hij stemde in, maar waarschuwde haar, nooit naar zijn naam of herkomst te vragen. Vele jaren leefden Beatrix en haar zwanenridder gelukkig samen met hun drie zonen. Toen deze ouder werden, drongen ze er bij hun moeder op aan, om hun vader de verboden vragen te stellen. De ridder antwoordde verdrietig dat hij Elias heette en uit het aardse paradijs kwam. Op hetzelfde moment dook de zwaan op en verdween samen met de ridder. Nog in hetzelfde jaar stierf Beatrix van verdriet.

Openingstijden en prijzen

Openingstijden Zwanentoren

01.04. tot 31.10.:
maandag tot zondag 11-17 uur

01. 11. tot 31.03.:
zaterdag en zondag 11-17 uur

Entreeprijzen

Volwassenen € 3,00 Scholieren € 0,50 Studenten € 1,00 Groepen (vanaf 5 pers.) € 2,00 p.p.

Contact

Schwanenburg
Schlossberg 1
47533 Kleve
Telefon: 02821 22884

Dit is vast ook interessant voor u!

Burgführungen

Informieren Sie sich hier, wann die nächsten Rundgänge stattfinden.

Mehr Infos

Videobotschaft

Die Schwanenburg - der Lieblingsort von Theo Kehren!

Mehr Infos

Schwanenritter

Schwanenburg und Schwanenritter - lesen Sie den Zusammenhang nach!

Mehr Infos

Gruppenführungen

Machen Sie mit einer Gruppe eine geführte Tour durch die Burg.

Mehr Infos

Webcams

Auf dem Spiegelturm sind drei Webcams befestigt - mit tollem Blick!

Mehr Infos
loading

Laden