s

Colofon

Uitgever:

Wirtschaft, Tourismus & Marketing Stadt Kleve GmbH
Minoritenplatz 2, 
47533 Kleve
Telefon 02821 84-800, 
Fax 02821 84-899
E-Mail: stadtmarketing@kleve.de

Plaatsvervangende directrice: Dr. Joachim Rasch

Hoofdkantoor van het vennootschap: Kleve

Layout, uitvoering en programmering: neusta etourism GmbH

Foto's & grafische vormgeving: Kleve Marketing GmbH & Co. KG, Karl Kisters, Museum Kurhaus Kleve, Annemarie Gossens, Kle-Point, Klaus Stade, Friedel Evers, Dirk Posdena, Dietrich Cerff und Jonas Linke von der NABU-Naturschutzstation Kranenburg, Niederrhein Tourismus GmbH, Niederrheinrad, Thomas Arntz, Lina Zedelius, Charly Stoffels, Georg Heinz, privat


Privacyverklaring volgens § 4 lid 1 Teledienstdatenschutzgesetz (TDDSG)
Gebruik en het doorgeven van persoonsgebonden data. De gegevens van het contactformulier worden zonder uw toestemming alleen voor het afhandelen van het contract en de verwerking van uw aanvraag gebruikt. Daarbuiten worden uw gegevens niet gebruikt. Het gebruik van uw gegevens voor persoonsgebonden reclame is tevens alleen met uw toestemming mogelijk. Uw gegevens worden niet aan derden doorgegeven.

Disclaimer

1. Inhoud van het online-aabod De auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de actualiteit, juistheid, volledigheid en kwaliteit van de ter beschikking gestelde informatie. De auteur sluit in principe elke aansprakelijkheid uit voor materiële of ideële schade ten gevolge van het gebruik of het niet-gebruiken van de gegeven informatie, respectievelijk door het gebruik van onjuiste of onvolledige informatie, voor zover er geen sprake is van aantoonbare opzet of grove nalatigheid door de auteur. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend. De auteur behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor, zonder aankondiging vooraf delen van de pagina's of het hele aanbod te wijzigen, aan te vullen of te wissen of de publicatie tijdelijk of definitief te staken.

2. Verwijzingen en links Bij directe of indirecte verwijzingen naar websites van derden ("hyperlinks") waarvoor de auteur niet verantwoordelijk is, is de auteur uitsluitend verplicht om aansprakelijkheid te aanvaarden, indien de auteur van de inhoud op de hoogte is en technisch gezien in staat is het gebruik te voorkomen wanneer de inhoud in strijd is met de wet en dit redelijkerwijs kon worden verlangd. De auteur verklaart hierbij uitdrukkelijk dat op het tijdstip dat de links werden geplaatst de inhoud van de betreffende pagina's niet duidelijk zichtbaar in strijd was met de wet. De auteur heeft geen enkele invloed op de huidige en toekomstige vormgeving, de inhoud of het intellectuele eigendom van de gelinkte/gekoppelde pagina's. Om die reden distantieert de auteur zich uitdrukkelijk van de inhoud van alle gelinkte/gekoppelde pagina's die na het plaatsen van de link zijn gewijzigd. Deze verklaring geldt voor alle op de eigen website geplaatste links en verwijzingen, alsmede voor bijdragen van derden in door de auteur ingerichte gastenboeken, discussieforums en mailinglijsten. Voor onwettige, onjuiste en onvolledige inhoud en in het bijzonder voor schade ten gevolge van het gebruik of niet-gebruiken van op deze wijze aangeboden informatie is uitsluitend de aanbieder aansprakelijk van de pagina waarnaar wordt verwezen en niet degene die slechts via links verwijst naar de desbetreffende publicatie.

3. Auteurs- en merkenrecht De ateur streeft er in al haar publicaties naar, het intellectuele eigendom van de gebruikte grafieken, geluidsdocumenten, videosequenties en teksten in acht te nemen door gebruik te maken van door haar zelf vervaardigde grafieken, geluidsdocumenten, videosequenties en teksten of van grafieken, geluidsdocumenten, videosequenties en teksten waarop geen rechten rusten. Op alle op de website genoemde en eventueel door derden beschermde handels- en fabrieksmerken zijn zonder uitzondering de bepalingen van het toepasselijke merkenrecht en de eigendomsrechten van de desbetreffende geregistreerde eigenaar van toepassing. Uit het enkel en alleen vermelden van handelsmerken kan niet worden geconcludeerd dat deze niet door rechten van derden worden beschermd! Het copyright voor gepubliceerde, door de auteur zelf vervaardigde objecten ligt alleen bij de auteur. Zonder uitdrukkelijke toestemming van de auteur is vermenigvuldiging of gebruik van dergelijke grafieken, geluidsdocumenten, videosequenties en teksten in andere elektronische of gedrukte publicaties niet toegestaan.

4. Bescherming van persoonsgegevens Voor zover het internetaanbod de mogelijkheid biedt om persoonlijke of zakelijke gegevens (e-mailadressen, namen, adressen) in te voeren, dan geschiedt het prijsgeven daarvan door de gebruiker uitdrukkelijk op vrijwillige basis. Er kan - voor zover dit technisch mogelijk en billijk is - gebruik worden gemaakt van en betaald worden voor alle aangeboden diensten zonder dergelijke gegevens op te geven, respectievelijk door opgave van geanonimiseerde gegevens of een pseudoniem. Gebruikmaking van de in het colofon gepubliceerde contactgegevens of van vergelijkbare informatie, zoals adressen, telefoon- en faxnummers en e-mailadressen door derden voor het verzenden van niet uitdrukkelijk aangevraagde informatie is niet toegestaan. Wij behouden ons uitdrukkelijk het recht voor juridische stappen tegen de verzender van zogenaamde spam mails te ondernemen, indien deze dit verbod negeert.

5. Rechtsgeldigheid van deze disclaimer Deze uitsluiting van aansprakelijkheid maakt deel uit van de website die naar de betreffende pagina verwijst. Indien delen of afzonderlijke formuleringen van deze tekst niet, niet meer of niet volledig in overeenstemming zijn met de geldende wettelijke bepalingen, dan tast dit de inhoud en geldigheid van de overige delen van het document niet aan. Privacybeleid Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde "cookies", tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van uw website-gebruik mogelijk maken. De informatie over uw gebruik van deze website (inclusief uw IP-adres) wordt via de cookie doorgegeven aan een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Google zal deze informatie gebruiken voor een analyse van uw website-gebruik, voor het samenstellen van rapporten over de website-activiteiten voor de website-exploitant en ten behoeve van andere dienstverlening die samenhangt met het website- en internetgebruik. Google zal deze informatie eventueel ook aan derden beschikbaar stellen indien dit wettelijk is voorgeschreven of indien derden deze gegevens in opdracht van Google verwerken. Google zal uw IP-adres in geen enkel geval koppelen aan andere gegevens van Google. U kunt de installatie van cookies voorkomen door uw browser hierop in te stellen; wij wijzen u er echter op dat u in dat geval mogelijk niet van alle functies van deze website volledig gebruik kunt maken. Door gebruik te maken van deze website verklaart u zich akkoord met de bewerking van de gegevens die Google over u op de hierboven beschreven wijze heeft verzameld met het hierboven omschreven doel. Tegen de gegevensverzameling en -opslag kan op ieder moment met werking voor de toekomst bezwaar worden gemaakt. Met het oog op de discussie over het gebruik van analysetools met volledige IP-adressen wijzen wij u erop dat deze website Google Analytics met de uitbreiding "_anonymizeIp()" gebruikt en IP-adressen zodoende alleen ingekort worden verwerkt om de traceerbaarheid van personen uit te sluiten.

Deze colofon geldt voor onze sociale media profielen op de volgende platformen

Facebook
Google +
Twitter
Instagram
Foursquare
YouTube

loading

Laden